clanok

Aj keď ma súd neochránil pred Koščovou klikou v SIS, budem dnes svedčiť

09.09.2019  I  06:00

Domáce komentáre

Konšpiračné teórie, sprevádzajúce moju neúčasť na prvej časti hlavného pojednávania v kauze zmenky televízie Markíza, vyvrcholili festivalom absurdít viacerých držiteľov novinárskych ocenení. Od mediálnej inkvizície sa nedalo nič iné očakávať. Dnes poviem všetko podstatné na súde, no napriek tomu považujem za potrebné čitateľom a fanúšikom Ďatľa adresovať niekoľko slov.

Ad telemost

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič nevyhovel žiadosti uskutočniť moju svedeckú výpoveď prostredníctvom telemostu. Rezultát som povinný rešpektovať, no môžem mať naň názor. Aj ho vyjadriť.

Podľa mojej mienky predseda senátu ma vedome či nevedome odmietol ochrániť pred nebezpečnými a nezákonnými aktivitami kliky kriminálnika Petra Košča, pôsobiacej v Slovenskej informačnej službe. Tiež nezohľadnil ani ďalšie hrozby, ich výpočet ponechávam na inokedy.

Vzhľadom na túto poľutovaniahodnú skutočnosť som požiadal o asistenciu príslušné orgány Policajného zboru. Verím, že vďaka ich pomoci sa podarí zabezpečiť moju bezproblémovú účasť na hlavnom pojednávaní v trestnej veci známej ako zmenky televízie Markíza.

Ad blúznenie

Napriek blúznivej produkcii intelektuálne anemických médií som nikdy nemal v úmysle sabotovať súdne konanie ani svedčiť v rozpore s mojou svedeckou výpoveďou z prípravného konania, vedenému proti obvinenému Štefanovi Aghovi. Naopak, veľmi ma prekvapuje, že prokurátor Ján Šanta nezabezpečil moje vypočutie ako svedka už v priebehu prípravného konania proti obvineným (dnes už obžalovaným) Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi.

Darmo však plakať nad rozliatym mliekom. Dnes sa postavím ako svedok pred senát, obžalobu aj obhajobu a detailne popíšem, ako, kedy a za akých okolností som sa dozvedel o tom, že viaceré osoby sa podieľali na výrobe antedatovaných zmeniek. A tiež vysvetlím, že ak by si Ján Šanta svedomitejšie plnil povinnosti, už v prípravnom konaní mi mohol či dokonca mal ako svedkovi položiť niekoľko otázok, súvisiacich s pokusmi jedného z obžalovaných maskovať pôvod antedatovaných zmeniek.

Reči novinárov o tom, že moja predchádzajúca neúčasť na pojednávaní súvisí so zákulisnými vplyvmi oligarchie a podobné nezmysly, sú buď výsledkom trestuhodnej neinformovanosti, alebo výronom neobyčajnej tuposti, respektíve kombinácie oboch postihnutí. Z ríše duchovného temna pochádzajú aj špekulácie intelektuálnych trpaslíkov o tom, že ma niekto má v hrsti a diktuje mi kedy, či a ako mám vypovedať. Na utajenom mieste sa ukrývam okrem iného (zdôrazňujem, okrem iného) aj preto, aby ku mne nemal nikto prístup a nemohol tvrdiť, že sa so mnou na niečom dohodol. Moje konanie je teda absolútne slobodné a nikým neovplyvnené.

Ad konšpirácie

Verejnosť je neustále klamaná a manipulovaná dezinformáciami o mojom postavení v trestných konania vraždy novinára, zmeniek a podobne. Nepretržite sú médiami podsúvané drzé narážky na to, že požívam zo strany orgánov činných v trestnom konaní nezaslúžené a neprimerané výhody. Nič nie je vzdialenejšie realite ako táto podlá a tupá lož.

Ak (s dôrazom na ak) by som mal v trestnom konaní určité výhody alebo úľavy, musel by som byť najprv obvinený. To nie som. Výmenou za kľúčové svedectvo by mohlo byť proti mne dočasne prerušené trestné stíhanie a môj prípad by bol vyčlenený na samostatné konanie. Po usvedčení a odsúdení hlavných páchateľov by som potom mohol počítať so zhovievavou dohodou o vine a treste v samostatnom trestnom konaní. Ibaže nič z toho nie je aktuálne. V trestnom konaní od začiatku nespochybniteľne vystupujem v postavení svedka, pretože na iný prístup neexistuje dôvod.

Mimochodom, ako svedok mám oveľa menej práv než ktorýkoľvek obvinený. Nesťažujem sa, len to uvádzam pre záznam, pretože novinári, ktorí sami seba považujú za majiteľov pravdy, ohľadom môjho procesného postavenia rozširujú konšpirácie, konkurujúce Erichovi von Dänikenovi, priekopníkovi tohto úpadkového žánru.

Ad lynč

Štát nedokázal ochrániť moju identitu, keď som vystupoval v postavení utajovaného svedka. Preto nemám dôvod veriť, že by vedel garantovať moju bezpečnosť v režime chráneného svedka. Z tohto dôvodu budem aj naďalej svoju ochranu zabezpečovať vo vlastnej réžii a s orgánmi vyšetrovania budem prakticky online komunikovať tak, ako to bolo zaužívané doposiaľ.

Som si istý, že mediálny lynč bude pokračovať aj naďalej. Jeho obeťami sú už od začiatku aj moji najbližší. Vzhľadom na neustále vykresľovanie svedka ako zločinca už jeden z nich prišiel o zamestnanie. Pokusy získať nové sú zatiaľ márne. Zdá sa, že podlosť novinárov je spôsobilá vymazať človeka z ekonomickej mapy Slovenska. Aj takúto podobu má ich patetický boj za „slušnú“ krajinu.

Peter Tóth

Najnovšie články

Monika Jankovská zatiaľ uniká spravodlivosti aj vďaka médiám

05.10.2019  I  13:05

Domáce komentáre

Taktická logika v prípade Moniky Jankovskej je pomerne prostá. Menej medializácie, rovná sa väčšia nádej na úspech. Oveľa zložitejšie je preskúmať a pochopiť, prečo táto banalita novinárom, ale aj príslušným orgánom uniká.

Čo majú spoločné Pride a Pochod za život? Neúctu

25.09.2019  I  14:25

Domáce komentáre

Dnes nebudeme diskutovať o tom, či sme za alebo proti potratom. Ani o tom, či sme za alebo proti sobášom lesieb a homosexuálov. Bude reč o tom, ako slovenská spoločnosť diskutuje. Hneď na úvod si povedzme, že katastrofálne. No to nie je najhoršie. Pretože najhoršie je to, že kalamitný stav verejnej diskusie sa dramaticky zhoršuje.

Amazon predáva nielen plienky, ale aj priestor na dátových úložiskách

21.09.2019  I  09:20

Zahraničné komentáre

Na stránke Ďateľ.sk sa najčastejšie venujeme domácim udalostiam, geopolitike a vzťahom medzi osobnými vášňami a neosobnými silami, určujúcimi hranice medzi tým čo by sme chceli a čo musíme robiť. Nadišiel čas, aby sme čitateľom ponúkli novú službu. Rozhodli sme sa, že z času na čas prinesieme pohľad do sveta biznisu. Poniektorých z vás to môže inšpirovať k zhodnoteniu finančných úspor vo forme akciových investícií. V tejto službe síce nenájdete zaručený návod na zbohatnutie, no urobíme všetko pre to, aby ste v nej dostali hodnotné informácie o trendoch na svetových trhoch.