clanok

Bude Vladimír Pčolinský obvinený z korupcie a vyzvedačstva?

03.12.2020  I  19:50

Domáce komentáre

Nie je škandálom len to, že v rámci policajnej akcie Judáš zadržali a obvinili prvého námestníka riaditeľa SIS Borisa Beňu. Škandálna je predovšetkým okolnosť, že vládne strany ani médiá v tejto súvislosti nehovoria o osobnej zodpovednosti šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského. Ohlušujúce mlčanie novinárov má príčinu v priam intímnom vzťahu poniektorých škrabákov s Petrom Koščom, komplicom súčasného direktora SIS.

Vydanie knihy Satan, teší ma! nemohlo byť načasované lepšie. Okrem iného v nej opisujem, ako si v predchádzajúcom volebnom období tajnú službu podelili koaličná SNS, opozičná Sme rodina a zopár jednotlivcov. Medzi inými aj Peter Košč, Anton Siekel, Norbert Bödör a ďalší. Poslušne im pri tom posluhoval riaditeľ bezpečnostnej sekcie (laicky inšpekcie) Boris Beňa, ktorého hneď po nástupe do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby vymenoval rýchlo kvasený policajný kapitán Vladimír Pčolinský za svojho prvého námestníka. Vzácny čitateľ sa dozvie viac na stránkach Satana.

Plukovník Boris Beňa

Kým sa dostaneme k jadru veci, musíme obligatórne zdôrazniť, že plukovník Boris Beňa je zatiaľ iba obvinený. Z pohľadu práva aj súdu verejnej mienky je naňho potrebné hľadieť ako na nevinného.

Napriek tomu jeho zadržanie a obvinenie vytvára podklad na opodstatnené úvahy o tom, že súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby, profesionálny intrigán a muž bratislavského polosveta Vladimír Pčolinský nie je spôsobilý vykonávať funkciu riaditeľa tejto inštitúcie. Naopak, existuje dôvodná obava, že v spojitosti s obvinením plukovníka Beňu vzniká podozrenie aj voči pánovi Pčolinskému. Ak nie z hľadiska korupcie, tak určite vo veci trestného činu vyzvedačstva. A možno aj kombinácie oboch.

Služba v službe

Družné vzťahy Borisa Beňu a Vladimíra Pčolinského siahajú do čias, keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic. Ba možno aj ďalej. Páni udržiavali kontakty aj v období, keď bol Boris Beňa za ministra Roberta Kaliňáka vyslaný ako policajný pridelenec do Bukurešti. A priam rozkvitali, keď sa menovaný v predchádzajúcom volebnom období stal šéfom inšpekcie SIS.

Boris Beňa pod nekompetentným vedením riaditeľa Antona Šafárika urobil presne to isté, čo Antonovi Rázgovi kedysi umožnil rovnako intelektuálne dekompenzovaný Ladislav Pittner: v rozpore so zákonom a internými predpismi urobil z inšpekcie službu v službe a vydal ju do rúk privátnym záujmom ľudí okolo Petra Košča, Vladimíra Pčolinského, Norberta Bödöra, Antona Siekala a ďalších. Pán plukovník Beňa dostal do rúk aj vlastnú administrátorskú stanicu, na ktorej si jeho útvar mohol sám zadávať ciele odpočúvania, čím efektívne obišiel technickú sekciu SIS, ba dokonca aj samotného riaditeľa služby.

A teraz sa dostávame k podstate veci. Dôvodom na obídenie technickej sekcie (jej existencia je okrem mnohých iných podstatných dôvodov potrebná aj preto, aby boli vytvorené prísne bezpečnostné a režimové opatrenia pri zaobchádzaní s informáciami a dátami zhromaždenými zaznamenávaním telekomunikačnej a digitálnej prevádzky) bolo zabezpečenie ľahkého prenosu toho, čomu sa laicky hovorí „odposluchy“ z prostredia spravodajskej služby do rúk takých jedincov, akými sú Peter Košč, Vladimír Pčolinský a spol.

Boris Beňa je okrem vydierania obvinený aj z ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Prenos informácií z odpočúvania do rúk nepovolaných osôb presne zodpovedá tejto skutkovej podstate a je potrebné, aby prebiehajúce vyšetrovanie venovalo týmto okolnostiam zvýšenú a prioritnú pozornosť.

Koľko za službu služby v službe?

Ďalšia rovina tohto príbehu sa musí začať otázkou: Platil Vladimír Pčolinský za informácie Borisovi Beňovi? Ak neplatil, tak je pán Pčolinský dôvodne podozrivý „len“ z toho, že sa mohol dopustiť trestného činu vyzvedačstva. Ak platil, je dôvodne podozrivý z toho, že sa mohol vyzvedačstva dopustiť v jednočinnom súbehu s trestným činom podplácania.

Samozrejme, rovnakú otázku si môžeme položiť aj v prípade Petra Košča či Norberta Bödöra a podobne, avšak v tomto prípade ide predovšetkým o riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.

Nehorí, ale prihára

Prednedávnom sme poukázali na skutočnosť, že Vladimír Pčolinský nevidel nič zlé na tom, že riaditeľa technickej sekcie SIS Mariána Zetochu v minulom volebnom období spoločne pásli Peter Košč s Norbertom Bödörom, a preto si uvedeného pána vo funkcii ponechal. Akiste mal na to svoje dôvody, no rozhodne nemohli byť odborné, pretože Marián Zetocha má o informačných a komunikačných technológiách menej vedomostí, ako v tejto oblasti vedel Steve Jobs, keď tlačil po pieskovisku dreveného káčera. Vladimír Pčolinský odvolal z funkcie Mariána Zetochu deň pred tým, ako bol policajne zadržaný a obvinený v akcii Očistec.

Analogicky si Vladimír Pčolinský nielen ponechal Borisa Beňu, on ho rovno povýšil na druhého človeka spravodajskej služby. Urobil to pri plnom vedomí a s vedomím, čo plukovník Beňa reprezentuje. Alebo inak. Boris Beňa by nebol v minulom volebnom období vysokým funkcionárom SIS, keby neslúžil súkromným záujmom takých ľudí, spomedzi ktorých neskôr vzišiel jeho nový riaditeľ. Takže ak dnes pán Pčolinský tvrdí, že ho zadržanie a obvinenie Borisa Beňu „prekvapilo“, ide o mierne zavádzanie, pretože táto skutočnosť ho nepochybne vystrašila.

Nebuďme však prehnaní optimisti, pretože ústavní činitelia a vraj kritickí novinári mlčia a cudne klopia viečka. Žiadne peklo nie je také horúce, aby riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému akútne hrozil Očistec, aj keď nepríjemne prihára.

Najnovšie články

Mareček Vagovič má veľkú šancu urobiť kariéru po boku Igora Matoviča

14.04.2021  I  16:35

Domáce komentáre

Opäť nadišiel čas prehrýzť sa argumentačnými plytčinami Marečka Vagoviča. Tentoraz písal o niečom, čomu rozumie najmenej: právu a spravodlivosti. Nemyslím si, že s hlúposťou sa dá bojovať. A už vôbec sa nedá nad hlúposťou zvíťaziť. Považujem však za zábavné intelektuálne suchoty obnažovať.

Obvinenie Vladimíra Pčolinského dokazuje, že mafia nikam neodchádza

31.03.2021  I  12:00

Domáce komentáre

Ak niekto z nepochopiteľného dôvodu uveril propagande Matovičovho režimu o boji proti mafii a korupcii, uznesenie o obvinení riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského musí byť pre každú politickú naivku nepríjemným vytriezvením.

SIS nezdevastovali Pčolinský, Košč a spol., ale tí, čo im od nej dali kľúče

27.03.2021  I  13:00

Domáce komentáre

Opäť sa stalo moderným hovoriť o tom, že SIS je potrebné zrušiť. Vyhlasujú to okrem iných takí, čo sami prispeli k jej úpadku. Sú dokonca takí obmedzení, že nechápu, ako primitívne zamieňajú príčinu s následkom a naopak.