clanok

Daniel Lipšic a Roman Kvasnica sabotujú vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka

17.01.2019  I  17:30

Domáce komentáre

Ak by Monika Tódová prehovorila o svojich zdrojoch, Daniel Lipšic a Roman Kvasnica by boli trestne stíhaní. A keby odmietla vypovedať, pre marenie spravodlivosti by bola obvinená ona.

Intelektuálne menej obdarení aktéri internetových diskusií predstierajú pobúrenie pri každej zmienke o tom, že advokáti Daniel Lipšic a Roman Kvasnica vynášajú z vyšetrovacieho spisu. Pochopiť tento základný fakt aktuálnej mediálnej stoky, reprezentovanej predovšetkým denníkmi SME, Aktuality a N, im zrejme nepomôžu ani nižšie uvedené úvahy, ale keďže verejnou pamäťou súčasnosti je internet, stoja za písomné zaznamenanie.

Úvaha prvá

Prokurátori a vyšetrovatelia nasadení na vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka sú najmenej pravdepodobným zdrojom únikov informácií. Toto tvrdenie možno oprieť nielen o ich profesionálnu integritu, ale aj o prostý fakt, že nikto (okrem dvoch advokátov a niekoľkých novinárov) im nehádže pod nohy polená, a preto nemajú dôvod obracať sa na verejnosť riadenými únikmi informácií, aby ochránili nielen seba, ale aj samotný proces vyšetrovania.

Úradné osoby zainteresované do trestného konania vedia, že v súčasnom štádiu objasňovania každý únik informácií ohrozuje výsledky ich namáhavej práce a odrádza nových potenciálnych svedkov, aby prehovorili. Nehovoriac o tom, že v dôsledku únikov je ohrozená bezpečnosť súčasných svedkov a ich rodín.

Úvaha druhá

Okrem vyšetrovateľov a prokurátorov majú k spisu prístup štyria advokáti obvinených. Samozrejme, teoreticky je možné pripustiť, že do médií posúva informácie niekto z nich, ale je to veľmi málo pravdepodobné. Ani jeden z advokátov obvinených nie je známy vrúcnymi vzťahmi s bratislavskou mediálnou triedou. Oveľa podstatnejšia je však okolnosť, že žiaden z obvinených nemôže mať záujem na tom, aby sa verejnosť dozvedala detaily o prípade a tým sa utvrdzovalo všeobecné presvedčenie o ich vine.

Inými slovami mediálny tlak vytváraný vynášaním z vyšetrovacieho spisu je v rozpore so záujmami obvinených, a preto je takmer vylúčené, že sa na tejto škodlivej a nezákonnej činnosti podieľajú ich advokáti.

Úvaha tretia

K vyšetrovaciemu spisu majú prístup aj právni zástupcovia pozostalých rodín.

Daniel Lipšic je protežantom takmer celej novinárskej kasty. Očividne trpí neovládateľnou túžbou prezentovať sa v médiách. A najprítulnejšou ovcou jeho mediálneho stáda je Monika Tódová, kanál, prostredníctvom ktorého unikajú informácie z vyšetrovacieho spisu.

Roman Kvasnica je mecenášom ekonomicky aj morálne upadajúceho magazínu Týždeň. Aj on je v družnom vzťahu s novinármi. Väčšina z nich patrí do čriedy jeho kolegu, doktora Lipšica. Pán Kvasnica sa navyše verejne vyjadril, že bude zo spisu uverejňovať informácie.

Obaja právni zástupcovia pozostalých rodín majú za sebou celý rad prehreškov, spojených s uverejňovaním informácií z vyšetrovacích spisov. Od kauzy Malinová, cez vraždu Ernesta Valka, až po samoúčelné prezentovanie sa v prípadoch Kalmus, zabudnuté dieťa v aute a odpojenie syna od prístrojov. Tieto a mnohé ďalšie okolnosti nasvedčujú tomu, že páni Lipšic a Kvasnica v rozpore so záujmami svojich klientov podsúvajú Monike Tódovej informácie z vyšetrovacieho spisu.

Úvaha štvrtá

Keby predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní dokázali prekonať obavy z hysterickej reakcie médií a samoľúbych novinárov, predvolali by na výsluch Moniku Tódovú. Pri tejto príležitosti by nepochybne padla otázka, kto jej poskytuje informácie z prípravného konania. Ak by odmietla odpovedať a účelovo by sa odvolávala na ochranu zdrojov, bolo by namieste obviniť Moniku Tódovú pre marenie spravodlivosti. Marenie vyšetrovania totiž nemôže byť verejným záujmom, aj keby sa naň odvolávali žurnalistické organizácie celej Severnej Ameriky, západnej Európy, juhovýchodnej Ázie, Antarktídy a južného Pacifiku.

V procesnom postavení obvinenej by si možno magisterka Tódová rozmyslela, či aj naďalej bude kryť spolupáchateľov. Tak by sme sa definitívne dozvedeli, kto z dvojice Daniel Lipšic – Roman Kvasnica vynáša, respektíve či obaja v zhode sabotujú vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka.

Úvaha piata

Nemožno vylúčiť ani možnosť, že orgány činné v trestnom konaní obavy z mediálnej hystérie neprekonajú, páchatelia ostanú nepotrestaní a marenie procesu vyšetrovania, ohrozovanie svedkov a ich rodín bude aj naďalej pokračovať. V takom prípade treba počítať s rizikom, že deficit odvahy sa prejaví nielen na strane orgánov vyšetrovania. Počas ďalšieho priebehu trestného konania by to mohlo spôsobovať naozaj nepríjemné komplikácie.

Prípadné neobjasnenie únikov a nepotrestanie páchateľov bude mať ďalšie negatívne dôsledky. Po prvé, podozriví ostanú všetci, ktorí majú prístup k vyšetrovaciemu spisu, aj keď zdravý rozum jasne vidí, kto je páchateľom. Po druhé, vynášanie bude pokračovať aj naďalej a stane sa normou nielen v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Najnovšie články

Monika Jankovská zatiaľ uniká spravodlivosti aj vďaka médiám

05.10.2019  I  13:05

Domáce komentáre

Taktická logika v prípade Moniky Jankovskej je pomerne prostá. Menej medializácie, rovná sa väčšia nádej na úspech. Oveľa zložitejšie je preskúmať a pochopiť, prečo táto banalita novinárom, ale aj príslušným orgánom uniká.

Čo majú spoločné Pride a Pochod za život? Neúctu

25.09.2019  I  14:25

Domáce komentáre

Dnes nebudeme diskutovať o tom, či sme za alebo proti potratom. Ani o tom, či sme za alebo proti sobášom lesieb a homosexuálov. Bude reč o tom, ako slovenská spoločnosť diskutuje. Hneď na úvod si povedzme, že katastrofálne. No to nie je najhoršie. Pretože najhoršie je to, že kalamitný stav verejnej diskusie sa dramaticky zhoršuje.

Amazon predáva nielen plienky, ale aj priestor na dátových úložiskách

21.09.2019  I  09:20

Zahraničné komentáre

Na stránke Ďateľ.sk sa najčastejšie venujeme domácim udalostiam, geopolitike a vzťahom medzi osobnými vášňami a neosobnými silami, určujúcimi hranice medzi tým čo by sme chceli a čo musíme robiť. Nadišiel čas, aby sme čitateľom ponúkli novú službu. Rozhodli sme sa, že z času na čas prinesieme pohľad do sveta biznisu. Poniektorých z vás to môže inšpirovať k zhodnoteniu finančných úspor vo forme akciových investícií. V tejto službe síce nenájdete zaručený návod na zbohatnutie, no urobíme všetko pre to, aby ste v nej dostali hodnotné informácie o trendoch na svetových trhoch.