clanok

Ďateľ-Big Picture: Čo môže predplatiteľ očakávať?

07.04.2022  I  11:29

Domáce komentáre

Už v krátkom čase bude uvedený do ostrej prevádzky projekt Ďateľ – Big Picture, zameraný na informovanie o najdôležitejších geopolitických udalostiach a ich analýzu. Dnes sa dozviete, čo môže od projektu predplatiteľ očakávať.

Ak ste doteraz nemali možnosť oboznámiť sa s projektom Ďateľ – Big Picture, viac informácií nájdete tu.

Prehľad

Denný prehľad geopoliticky významných udalostí bude publikovaný každý pracovný deň najneskôr do 19:00. V prehľade čitateľ nájde popis udalostí, ich stručné pozadie a krátke vysvetlenie geopolitického významu.

V jednom dennom prehľade nie je možné podchytiť všetky významné udalosti na medzinárodnej scéne za ostatných 24 hodín, no Ďateľ – Big Picture sa bude usilovať vždy vybrať spomedzi mnohých niekoľko najpodstatnejších.

Analýza

Analýzy geopolitického vývoja v kľúčových oblastiach bude Ďateľ – Big Picture uverejňovať dvakrát až trikrát do týždňa. V deň publikovania analýzy dostane predplatiteľ aj každodenný prehľad.

Analýzy budú venované najdôležitejším udalostiam, krízovým situáciám a politickým, diplomatickým, ekonomickým či vojenským pohybom s geopolitickým významom.

Súčasťou analýz bude príležitostne aj hodnotenie postavenia Slovenska, ak sa bude popisovaný vývoj priamo alebo nepriamo dotýkať jeho postavenia na geopolitickej šachovnici.

Krízové situácie

Ďateľ – Big Picture bude detailne sledovať krízové udalosti a situácie a v prípade potreby prinášať ich krátke hodnotenia nad rámec každodenných prehľadov.

Komunikácia s tímom Big Picture

Predplatiteľ bude mať možnosť priamo komunikovať prostredníctvom e-mailu s tímom Ďateľ – Big Picture. Táto služba však bude otvorená po niekoľkých týždňoch uvedenia projektu do prevádzky.

Emailová služba bude limitovaná len na otázky súvisiace s geopolitickým vývojom a nebude určená na súkromnú komunikáciu.

Projekt Ďateľ – Big Picture chce poskytovať čitateľom čo najkvalitnejší servis za čo najnižšie náklady, preto bude využívať na publikovanie svojho obsahu platformu patreon.com.

Nášmu tímu tak odpadajú náklady na vytváranie novej stránky a programovanie vlastnej platobnej brány, čo znižuje cenu mesačného predplatného.

Viac informácií o spôsobe a čase registrácie na platforme patreon.com už čoskoro!

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.