clanok

Kauza Čistý deň: Marek Vagovič nie je konšpirátor, on je podliak

12.11.2020  I  13:40

Domáce komentáre

V mojej novej knihe Satan, teší ma! odkrývam okrem mnohých iných špinavostí slovenskej politiky aj pozadie vymyslenej kauzy Čistý deň. Spojili sa v nej politici, novinári a kriminálne podsvetie. V knihe popisujem aj mediálne manipulácie takých veličín slovenskej žurnalistiky, akou je istý Marek Vagovič. Kým sa Satan, teší ma! dostane do rúk čitateľa, ponúkam ako bonus analýzu jednej mediálnej manipulácie navyše.

Príbeh, ktorý sa nestal

Predstavme si, že by som s plnou vážnosťou publikoval nasledujúce vety (text napísaný kurzívou je len ilustráciou, nezodpovedá realite a jeho použitie vysvetľujú nasledujúce odseky):


Marek Vagovič si kupuje na čiernom webe detskú pornografiu. Ilegálne platobné platformy mal pri viacerých príležitostiach využiť dokonca aj na priame pohlavné zneužitie detí. Počas popísaných aktivít sú deti nútené konzumovať alkohol a existuje podozrenie, že sú im násilne podávané drogy s cieľom vytvoriť závislosť a obmedziť ich schopnosť vnímať realitu. Aspoň tak to tvrdil dobre informovaný zdroj, ktorý dokonca prisľúbil dôkazy o uvedených aktivitách, no napokon ich nedodal. Bolo by nezodpovedné zverejňovať tieto informácie bez dôkazov, a preto sa neobjavili v mojej novej knihe Satan, teší ma!


Ak by som bol naozaj taký bezcharakterný a uverejnil vyššie uvedený fiktívny text s plnou vážnosťou, dopustil by som sa hneď niekoľkých prehreškov naraz.

Po prvé, ak tvrdím, že by bolo nezodpovedné uverejňovať takéto informácie v knihe, pretože sa nedajú oprieť o žiadne dôkazy, nesmiem ich publikovať ani na internete alebo kdekoľvek inde.

Po druhé, ak informácie uverejním aj napriek tomu, že som si vedomý absencie dôkazov, konám v rozpore s logikou i etikou.

Po tretie, ak som si vedomý, že konám v rozpore s logikou i etikou, no napriek tomu čin dokonám, mám podlé úmysly.

Podliak v akcii

A teraz si povedzme, čo sa v skutočnosti stalo. Redaktor Aktualít Marek Vagovič údajne napísal nejakú knihu. V priebehu marketingového ťaženia poskytol rozhovor portálu Goethe.de, v rámci ktorého riekol:


„Desivá je tiež komunikácia Kočnera so Zuzanou Mikovou-Tománkovou z resocializačného zariadenia Čistý deň, kde dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých dievčat, ktoré sa tam liečili zo závislosti od drog. Je dokonca možné, že boli predmetom kupliarstva. Pri písaní knihy [...] som sa stretol aj so zdrojom, ktorý mi veľmi podrobne opísal, čo sa dialo s klientkami Čistého dňa a ako boli zneužívané viacerými politikmi. Hovoril doslova o orgiách, potokoch alkoholu, tvrdých drogách, násilí aj vynútenom sexe s neplnoletými. Podobné príbehy som počul z rôznych strán aj predtým, ale nikdy to nebolo také konkrétne a presvedčivé ako v tomto prípade. No keďže spomínaný zdroj mi napriek prísľubu nepredložil žiadne dôkazy – fotky, videá, čokoľvek –, nakoniec som to v knihe nepoužil. Rozumel som jeho strachu, no keďže išlo o príliš citlivú kauzu, bolo by nezodpovedné to zverejniť len na základe jeho tvrdení, hoci nebol dôvod mu neveriť.“


Kým sa budeme venovať citovanému výroku, musíme si pripomenúť, že Marek Vagovič je predákom toho, čo sa v Aktualitách nazýva investigatívny tím. Človek s takouto zodpovednosťou vypustí z úst čosi, čo po faktickej, logickej ani etickej stránke nemôže obstáť. A ešte to bude vydávať za verejný záujem a boj za spravodlivosť. Najprv niekoľko poznámok k faktickej časti jeho výroku.

Po prvé, ani jedno trestné konanie nepotvrdilo, že by v Čistom dni dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých. Zneužívanie vydáva pán Vagovič za fakt, čo je z hľadiska schopnosti vnímať a popisovať realitu hotový debakel.

Po druhé, tvrdenie, že „je dokonca možné, že boli predmetom kupliarstva“, má nulovú faktickú hodnotu. Okrem iného aj preto, lebo je možné, že Marek Vagovič je pedofil, no to neznamená, že je to aj pravda.

Po tretie, tvrdenie, že autor sa v priebehu písania knihy stretol s nejakým zdrojom, môže a nemusí byť pravda. Vychádzajme z toho, že sa s niekým takým naozaj stretol. Ak mu zdroj poskytol neoverené informácie, nie je dôvod o tom informovať. A tým sa od faktov dostávame k motívom konania Mareka Vagoviča.

Anamnéza podlosti

Autorove texty a verbálne prejavy nás oprávňujú pochybovať o jeho intelekte a schopnosti logicky uvažovať, no napriek tomu nemožno tvrdiť, že pán Vagovič nezvláda základne kognitívne úkony. Preto je nad akúkoľvek rozumnú pochybnosť zrejmé, aké motívy ho viedli k citovanému výroku. Za každú cenu chcel uverejniť podlé lži o Čistom dni. Z nejakého dôvodu to nemohol urobiť vo svojej makulatúre, tak vylial zlobu svojho srdca na internet.

Podľa Mareka Vagoviča by bolo nezodpovedné uverejňovať jeho slovný hnoj v knihe, no zavesiť to na internet je už podľa neho v poriadku. Z pohľadu logiky je toto konanie neudržateľné. Teda ak sa na vec pozeráme optikou klasickej logiky. Vo svete propagandy a mediálnej manipulácie platia trochu iné zásady a postupy. Konanie Mareka Vagoviča je možné opísať v piatich krokoch:

Prvý krok: Vytvorenie predpolia uverejnením pravdivej informácie o komunikácii medzi Zuzanou Tománkovu a Marianom Kočnerom, čo má prepožičať zdanie legitimity celej „operácii“.

Druhý krok: Prechod do ničivého útoku vypustením toxických, nepravdivých a v dôsledku toho aj neoveriteľných informácií.

Tretí krok: Klamlivý ústup konštatovaním, že zdroj neposkytol dôkazy.

Štvrtý krok: Návrat do pôvodnej pozície tvrdením, že zdroju nie je dôvod nedôverovať.

Piaty krok: Umytie si rúk nelogickým konštatovaním, že to, čo práve uverejnil, by bolo nezodpovedné uverejňovať (v knihe).

Viac ako konšpirátor

Zuzana Tománková a jej manžel Peter sú slušní ľudia. Napriek tomu z nich politici v spolupráci so zapredanými novinármi už niekoľko rokov robia obludy a monštrá. Zašlo to až tak ďaleko, že bez ohľadu na materiálny skutkový stav donekonečna opakujú lži o sexuálnom zneužívaní, vynútenej prostitúcii a šíreniu toxikománie. Zuzana a Peter pomohli desiatkam, ak nie stovkám ľudí zbaviť sa drogovej závislosti. Všetky umelo vyvolané trestné konania potvrdili, že reči o zneužívaní a podobne, sú podlé lži.

Namiesto ospravedlnenia dvom dobrým ľuďom Marek Vagovič verejnosti ponúkol pokračovanie mediálnej manipulácie. Keby sme mali použiť jeho slovník, označili by sme to pojmom konšpirácia. No on je viac ako konšpirátor, je podliak.

Viac o mediálnych manipuláciách, ale aj o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Marianovi Kočnerovi a jeho telefónoch už čoskoro v knihe Satan, teší ma!

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.