clanok

Matovičov režim a médiá sa dohodli na garancii absolútnej imunity novinárov

21.01.2021  I  12:10

Domáce komentáre

V knihe Satan, teší ma! detailne opisujem anatómiu mediálnej manipulácie spojenej s prípadom vraždy Jána Kuciaka. Odhaľujem trestnú činnosť novinárov a ich spojencov vo svete tajných služieb, politiky a bratislavského podsvetia. Najnovšia iniciatíva ministerky Natálie Milanovej naznačuje, že režim Igora Matoviča a médiá uzavreli dohodu o garantovaní absolútnej trestnej a civilnoprávnej imunity novinárov.

Zákonný patent na klamstvo

Ministerka kultúry Natália Milanová oznámila, že pripravuje ústavné a zákonné zmeny na ochranu novinárov. Novinka obsahuje tri podstatné body. Po prvé, novinári majú mať ústavou garantovanú ochranu zdroja. Po druhé, novinári majú byť vyňatí spod trestnej zodpovednosti za trestný čin ohovárania. A napokon, no nie v poslednom rade občania budú mať výrazne oklieštenú možnosť podávať úspešné civilné žaloby na ochranu osobnosti, keď o nich novinári napíšu lži alebo poškodia ich dobré meno a povesť.

Na prvý pohľad je zrejmé, že pripravované zmeny vytvoria z novinárov privilegovanú spoločenskú triedu. Nečudo preto, že škrabáci tomu tlieskajú. Zrejme si neuvedomujú, čo tým na seba prezrádzajú. Ak sa totiž niekto nechystá klamať, manipulovať a zneužívať dominantné postavenie v mediálnom spravodajskom cykle, potom nepotrebuje ani ústavnú ochranu zdroja, ani garantovanú beztrestnosť, ani imunitu proti občianskoprávnym žalobám na ochranu osobnosti.

Každý, kto víta iniciatívu ministerky Natálie Milanovej, o sebe prezrádza viac, ako by chcel, či dokonca tuší: teší sa zo zákonného patentu na klamstvo. Oveľa viac detailov o povahe mediálnych manipulácií vzácny čitateľ nájde v novej knihe Satan, teší ma!

Ústavná ochrana

Ústavná ochrana novinárskeho zdroja môže pri povrchnom skúmaní pôsobiť atraktívne. V skutočnosti však ide o nebezpečný nástroj, vďaka ktorému dostanú imunitu ľudia, čo závažným spôsobom porušujú zákon, poškodzujú zákonné záujmy tretích osôb a dokonca aj samotného štátu.

Ak niekto vyzradí identitu utajeného svedka novinárovi, ako sa to už neraz stalo, zdroj aj novinár budú požívať ústavou garantovanú beztrestnosť. To isté bude platiť, ak niekto novinárovi vyzradí identitu nášho špióna napríklad na ruskom generálnom štábe alebo ak niekto poskytne médiám operačné plány armád NATO. Beztrestní budú aj tí, ktorí vyzradením a uverejnením operatívnych informácií zmaria úspešný priebeh trestného konania v spoločensky nebezpečnom prípade. A takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Namiesto toho si uveďme ešte jeden príklad.

Predstavme si, že spravodajská služba bude nezákonne získavať o politickej opozícii informácie tak agentúrnymi, ako aj technickými prostriedkami. Zhromaždí množstvo kompromitujúcich poznatkov aj intímneho charakteru a odstúpi ich médiám. Uverejnením informácií dôjde k úplnej diskreditácii lídrov opozície a vláda si zabezpečí zotrvanie pri moci. Nie je to iba teoretický scenár, pri súčasnom riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskom a jeho dôvernom vzťahu s novinárkou režimu Igora Matoviča, redaktorkou Denníka N Monikou Tódovou ide o realistickú možnosť.

Mimochodom, už dnes je ochrana novinárskeho zdroja taká široká, že médiá majú v určitom ohľade väčšiu moc ako štát. Jej posilnenie ústavným zákonom vytvorí ešte pevnejšie základy privilegovanej kasty. A je otázne, či na takúto formu ochrany existuje dostatočne silná spoločenská objednávka a najmä legitímny verejný záujem.

Ochrana oznamovateľa

Samozrejme, štát musí vytvoriť priestor na to, aby pracovníci štátnych orgánov mali zákonom garantovanú ochranu pred stratou zamestnania, šikanovania a iných foriem pomsty, keď oznámia polícii alebo prokuratúre trestnú činnosť svojich kolegov či nadriadených. Ak je súčasná legislatíva v tomto ohľade nedostatočná, je ju potrebné upraviť. V podmienkach spravodajských služieb je možné prijať úpravy, ktoré sme naznačili v päťdielnom seriáli o reforme SIS.

Whistlebloweri (oznamovatelia) majú v spoločnosti nezastupiteľné miesto, avšak ich konanie nemôže byť bezbrehé, je potrebné, aby nimi oznamované skutočnosti boli náležite preverené príslušnými orgánmi, nie redakčnými radami často plnými nekompetentných osôb. Nie je však možné udeliť bezbrehú, absolútnu a neodôvodnenú ústavnú garanciu ochrany zdroja, pretože novinári nie sú anjelské bytosti, ale smrteľníci z mäsa a kostí a navyše dokazujú, že nie sú riešením, ale súčasťou aktuálnych spoločenských problémov.

Trestnoprávna imunita

Už dnes sa orgány prokuratúry a Policajného zboru zdráhajú trestne stíhať novinárov v úplne jednoznačných prípadoch ohovárania, pretože sa boja mediálneho lynču. Ak by vzniesli novinárovi obvinenie, nepochybne by čelili mediálnej kritike, ba dokonca brutálnemu škandalizovaniu. Na jednej strane je pochopiteľné, že policajti a prokurátori sa tomu chcú vyhnúť, no na strane druhej je takéto počínanie neakceptovateľné. V dôsledku ich alibizmu a zbabelosti vzniká mimoriadne nerovnovážny stav. Všeobecné právo na slobodu slova je systematicky a najmä nekriticky povyšované nad individuálne zákonné záujmy poškodzovaných osôb. Namiesto toho, aby štát chránil ľudí, jeho predstavitelia ochraňujú seba samých, a tým zaručujú novinárom beztrestnosť.

Akoby toho už aj tak nebolo dosť, intelektuálne dezorientovaná ministerka kultúry a jej ensemble už komunikujú s ministerstvom spravodlivosti, aby vyňali novinárov z trestnej zodpovednosti za ohováranie. A čo potom poškodení? Veď tu predsa nejde iba o politikov a iných verejných činiteľov, ktorí majú podľa súčasných trendov povinnosť znášať vyššiu mieru zásahu do osobných práv. Obeťami masívneho a systematického mediálneho ohovárania sú aj radoví občania a na ich úkor má byť prijatá spomínaná zmena.

Civilnoprávna imunita

Do tretice prekvapuje ministerka návrhom na sťaženie právnej ochrany občanov pred zásahom do osobných práv imunitou aj pred civilnými žalobami. Kým v trestnom konaní musí zavinenie preukázať štátny orgán, v civilnom súdnom konaní na ochranu osobnosti sa dôkazné bremeno presúva na žalovaného. Jednoducho povedané ak novinár XY napíše o občanovi VZ, že je vrah a toto tvrdenie nie je schopný podložiť dôkazmi, potom súd rozhodne v prospech žalujúceho občana a buď nariadi ospravedlnenie, alebo uloží okrem tejto povinnosti aj povinnosť náhrady nemajetkovej ujmy vo forme finančnej satisfakcie.

Ak majú dostať novinári okrem trestnej aj civilnoprávnu imunitu na úkor zvyšku spoločnosti, potom sa musíme zmieriť so skutočnosťou, že náš právny systém sa začína vzďaľovať od zásad rímskeho práva a právneho štátu ako takého.

Médiá sa žalôb na ochranu osobnosti boja ako čert kríža, pretože ospravedlnenie poškodenému je síce nepríjemné, avšak finančné dôsledky sú bolestivé. Práve táto hrozba je do určitej miery formou ochrany občanov pred svojvoľným uverejňovaním nepravdivých alebo aspoň sporných informácií. Ak sa však novinári nebudú musieť obávať ani civilných žalôb, akú ochranu budú požívať občania? A nielen oni. Veď predsa aj politici sú len ľudia a majú právo na férové zaobchádzanie.

Pakt s režimom

Ministerka Natália Milanová je nedostatočne rozhľadená a extrémne nevzdelaná na to, aby pochopila rozsah škôd, aké sa chystá napáchať ústavnou ochranou novinárov a zavedením trestnej i civilnoprávnej imunity. Ak sa niekomu zdajú byť slová na jej adresu pritvrdé, odporúčam prelistovať si jej knižku pre deti Dejiny statočného národa slovenského. Nejde o to, že text je určený pre najmenších, ale aké obsahuje faktické chyby.

Intelektuálna kapacita ministerke neumožňuje vnímať rozsah a zmysel toho, do čoho sa pustila. Vládnutie Igora Matoviča je manažérska, politická aj kultúrna katastrofa. Zachraňuje sa, ako vie. A on vie iba eufemisticky povedané neštandardne. Ponuka imunity na svojvôľu novinárom je zrejme súčasťou stratégie uzavrieť s médiami pakt o dlhodobej spolupráci na prikrášľovaní reality režimu. Všetko nasvedčuje tomu, že novinári túto hru ochotne prijali.

Tak sa stávajú súčasťou nového režimu.

Najnovšie články

Kajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

24.01.2022  I  17:21

Domáce komentáre

Nielen trestné stíhanie, ale aj väzobné obmedzenie osobnej slobody občanov sú dnes na Slovensku predmetom ostrých polemík. Vzniká podozrenie, že trestné konanie sa stalo nástrojom politiky. Nie je to rétorická figúra, ale nebezpečný trend, a preto o ňom treba naliehavo hovoriť.

K 29. narodeninám Slovenskej republiky

31.12.2021  I  11:05

Domáce komentáre

Pred 29 rokmi zanikla Československá federatívna republika. Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o rozpustení spoločného štátu a 1. januára 1993 začali existovať Slovenská republika a Česká republika ako samostatné štáty. Aj keď nové štáty vznikli predovšetkým z vôle vtedajších politických reprezentácií podporovaných významnou časťou oboch národov, zmena na politickej mape Európy by nebola možná bez širších geopolitických pohybov na kontinente.

Potrebuje Slovensko obrannú dohodu s USA?

20.12.2021  I  12:00

Domáce komentáre

Ministri zahraničných vecí a obrany Ivan Korčok a Jaroslav Naď presadzujú, aby kabinet Eduarda Hegera podpísal Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Slovensko malo takmer tri desaťročia pomerne vyvážanú diplomaciu a jeho zahraničná politika reflektovala geopolitické postavenie krajiny v Európe. Súčasná politická reprezentácia túto rovnováhu krok za krokom narúša a robí zo Slovenska satelitný štát.