clanok

O mesiášskom komplexe Aktualít.sk

07.04.2020  I  14:20

Domáce komentáre

Finančná zbierka na prežitie Aktualít.sk ukázala, že šéfredaktor Peter Bárdy a jeho kolektív trpia mesiášskym komplexom a majú pokrivenú predstavu o tom, aké sily držia pri živote národy a politické spoločenstvá.

Kapela pána Bárdyho

Šéfredaktor Peter Bárdy a jeho podriadení už druhý týždeň signalizujú, že v dôsledku ochabnutia ekonomickej aktivity vyvolanej nákazou prichádzajú Aktuality.sk o takmer všetky príjmy z reklamy. V tejto súvislosti sa bez najmenších škrupúľ obracajú na čitateľov s prosbou o finančnú výpomoc. Toto počínanie odôvodňujú tým, že ak sa v dôsledku ekonomickej núdze dostanú Aktuality na pokraj zániku, buď naozaj prestanú vychádzať, alebo ich kúpia zlí oligarchovia.

V podaní pána Bárdyho a jeho kapely by bol takýto výsledok katastrofou, pretože Slovensko by prišlo o najlepší investigatívny tím; nezávislé a korektné spravodajstvo; úžasné analytické mozgy; odvážnych a pracovitých bojovníkov za pravdu; a jeden z prosiacich, Dag Daniš, dokonca sľubuje, že ak čitatelia podržia redakciu nad vodou, Aktuality budú menej aktivistické, viac nad vecou a dôslednejšie budú počúvať obe, nielen jednu stranu sporu.

(Poznámka na okraj: Sľub Daga Daniša znie príťažlivo, ale iba do chvíle, kým narazíme na zásadný problém: Čo ak klamú obe strany sporu? Stáva sa to viac než často. Ak má mať žurnalistika zmysel, jej hlavným imperatívom musí byť držanie sa faktov a zdravého rozumu. Problémom nielen Aktualít je okolnosť, že médiá fakty „vytvárajú“ a prekrúcajú a robia to aj v čase, keď sľubujú, že sa polepšia.)

Ringier Axel Springer

Vráťme sa však k neobvyklej forme finančnej akvizície dám a pánov z Aktualít. Samozrejme, dalo by sa na túto tému zoširoka a zrejme aj efektne i efektívne moralizovať, ale túto disciplínu vďačne prenecháme iným, (samo)povolaným kazateľom sekulárnej morálky v čase nákazy.

Na úvod si povedzme, že každý z nás cíti prirodzenú a pochopiteľnú úzkosť, pretože nevieme, ako a za akých podmienok budeme schopní starať sa o naše rodiny, keď sa ekonomika začne strmo prepadať. Výnimkou nie sú ani novinári. Tiež majú rodiny, platia hypotéky, lízingy, musia každý deň položiť na stôl chlieb a mesačne poslať peniaze elektrárňam, plynárňam, správcovským spoločnostiam a tak ďalej a tak podobne. Ak sa boja o budúcnosť a rodiny, nikto im to nemôže zazlievať. Otázne však je, či riešia osobné a firemné problémy štandardným a situácii primeraným spôsobom.

Aktuality sú produktovou značkou slovenskej dcéry najväčšieho európskeho vydavateľského domu Ringier Axel Springer. Vydavateľstvo vzniklo v roku 2010 ako spoločný podnik švajčiarskej Swiss Ringier AG a nemeckého Axel Springer SE s cieľom spojiť obchodné aktivity oboch mediálnych gigantov v regióne strednej a východnej Európy. Ringier Axel Springer vlastní v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Estónsku, Litve a Lotyšsku viac ako 200 digitálnych a tlačených médií a zamestnáva okolo 3100 ľudí.

Okrem Aktualít vydavateľstvo na Slovensku vlastní domáceho ťažkotonážnika Azet.sk a nasledujú ďalšie médiá, akými sú napríklad Šport.sk, Živé.sk, Diva.sk a ďalšie. Do slovenského portfólia Ringier Axel Springer patria aj donášková služba jedla Bistro.sk a komunitný portál Pokec. Cez dcérsku spoločnosť United Classifieds vydavateľstvo kontroluje Autobazar.eu, Autobazár.sk, Nehnuteľnosti.sk či TopReality.sk. Ringier Axel Springer má na Slovensku celkový internetový zásah úctyhodných 3,5 milióna užívateľov.

Mimochodom, týchto 3,5 milióna návštevníkov Ringier Axel Springer „predáva“ ako publikom svojim obchodným partnerom, respektíve tomuto auditóriu spoplatňuje niektoré služby. A dobre na tom zarába. Veľkú časť tohto publika tvoria aj čitatelia Aktualít a dočasný výpadok tržieb z reklamy na tomto princípe nič nemení.

Je nepochybné, že každý titul má len vtedy zmysel, ak je ekonomicky sebestačný. Platí to tak o Aktualitách, ako aj o populárnom Pokeci. Avšak v krízovej situácii, v akej sa ocitlo nielen Slovensko, ale celá planéta, je pochopiteľné, že vlastník nežiada od jednotlivých produktových značiek nemožné alebo zázraky. A ak ide o dlhodobého investora, je za určitých okolností ochotný znášať aj straty, respektíve z predchádzajúcich príjmov dotovať hladké fungovanie celého podniku.

Inými slovami vydavateľstvo má dostatočne silný finančný vankúš na to, aby dokázalo aspoň dočasne pokryť výpadok tržieb jednotlivých titulov. A tam majú byť adresované aj požiadavky redaktorov Aktualít. Inou otázkou je, pochopiteľne, okolnosť, že Ringier Axel Springer môže (ale to nevieme, len to pripúšťame ako eventualitu) dlhodobo vidieť Aktuality ako ekonomicky málo prínosný titul a v čase krízy, keď sa rozhoduje o škrtoch, je redakcia najviac ohrozená. Ak by to však bola aj pravda, je málo pravdepodobné, že by vydavateľstvo pristúpilo k takémuto opatreniu po niekoľkých týždňoch karantény.

Kaderníctvo na rohu

Pozrime sa na problém ešte trochu inak. Na trhu pôsobí množstvo obchodných subjektov ponúkajúcich tovary a služby rôzneho druhu. Všetky sú rovnako vystavované neosobným silám trhu, malým i veľkým cyklickým kontrakciám, ako aj ťažko predvídateľným udalostiam s potenciálom spôsobiť zásadné otrasy a hlboké krízy. A teraz si predstavme, že napríklad nejaké kaderníctvo na rohu, tvrdo postihnuté karanténnymi obmedzeniami po prepuknutí nákazy, by prostredníctvom sociálnych sietí, letákov a vývesnej tabule vo výklade (kaderníčky totiž nemajú výhodu ako novinári, ktorí môžu natiahnuť prosebnú dlaň cez noviny) žiadalo klientov o finančnú výpomoc s odôvodnením: Ak neprežijeme, kto vám bude robiť úžasné strihy, rafinované melíre a iné čačky na hlavách?

Na takto položenú otázku znie najpravdepodobnejšia odpoveď asi tak, že síce nevieme, kto sa bude starať o kondíciu našich frizúr, ale nepochybne nejaké kaderníctva a holičstvá prežijú a ak by aj mali zaniknúť všetky do jedného (čo je viac než nepravdepodobné), nepochybne vzniknú nové. A to platí nielen o salónoch krásy, ale aj o autodielňach, reštauráciách, mäsiarstvach či spravodajských médiách. Rozdiel spočíva v tom, že kaderníctvo na rohu zväčša za sebou nemá takého silného majiteľa, akým je Ringier Axel Springer.

Predstavme si, že súčasnú šlamastiku Aktuality neprežujú. Zmenia sa tým zásadne naše životy? Určite nezmenia, ba dokonca to nebude mať drastické dôsledky ani pre všetkých zamestnancov redakcie. Po prvé, na trhu tlačených aj digitálnych médií je dostatok titulov a mnohé z nich prežijú, takže Slovensko nepostihne informačné temno. Ponechajme teraz bokom, že mnohé tendenčné texty redaktorov Aktualít sú viac produktom ideologického tmárstva než intelektuálneho osvietenia. Po druhé, časť novinárov zaniknutej redakcie si nájde uplatnenie v iných, buď súkromných, alebo verejnoprávnych médiách. A zvyšok možno nejaký čas strávi v opatere sociálnej starostlivosti štátu a po prehrmení krízy, v novej ekonomickej realite sa vráti do branže alebo si nájde nové životné uplatnenie.

Nezabúdajme však, že zatiaľ sa žiaden súdny deň nekoná, aj keby si to možno mnohí celkom oprávnene priali. Ešte nejaký čas budeme mať tú česť konzumovať produkciu Aktualít a je viac pravdepodobné, že to potrvá dosť dlho. Z tejto perspektívy žiadosti o finančné príspevky od ľudí, ktorí čelia rovnakým problémom ako redaktori Aktualít, pôsobia ako (i) nezvládnutá úzkosť; (ii) chladnokrvné zneužitie situácie na vyvolanie dojmu ohrozenia, prepytujem, verejného záujmu; (iii) cynické zahrávanie sa s emóciami a peňaženkami naivnejších spoluobčanov.

Nenahraditeľných sú plné cintoríny

Na iniciatíve Petra Bárdyho a jeho miništrantov nie sú najpoburujúcejšie morálne súvislosti, na ktoré už upozorňovali iní, ale ich mesiášsky komplex. Vytváranie kalamitného obrazu hypotetickými predpoveďami zániku Aktualít a s ním odchodu, znova prepytujem, kvalitnej žurnalistky do zabudnutia, je bohorovne arogantné a arogantne bohorovné zavádzanie, ba aj ohlupovanie verejnosti. Nikto z nás nie je nenahraditeľný. Ani dámy a páni z Aktualít, ani autor tohto článku. Cintoríny sú plné ľudí, čo si o sebe mysleli, že sú nenahraditeľní. Neboli. Odišli a zemeguľa sa neprestala otáčať okolo svoje osi, slnko naďalej povstáva na východe a stráca sa na západe.

Nebude to inak, aj keby sa naraz odsťahovala do Patagónie celá generácia slovenských novinárov. Krajina bude stále vystavená vnútorným a externým silám, čo utvárajú jej ekonomické a národné bytie. A príde aj nová vlna tých, čo budú mať pocit, dokonca žiť v presvedčení, že sú povolaní stať sa strážcami verejnej morálky a určovať, kto je a kto nie je hoden spoločenského uznania.

Národy a politické spoločenstvá sú komplexné a komplikované sociálne systémy. Jednotlivci alebo aj celé kolektívy majú na ich život iba obmedzený vplyv. Životné záujmy, morálne hodnoty, skutočný a spoločný verejný záujem národov neurčujú a ani nestrážia novinári, ale zložitá, spletitá pavučina niekedy skrytých, inokedy zjavných spoločenských vzťahov. Existovali dávno pred Aktualitami a budú naďalej pôsobiť, keď si na nás, čo sme žili v tomto turbulentnom čase, nikto ani len nespomenie.

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.