clanok

O zasranovi Jurajovi Šeligovi, Jane Žitňanskej a starom Satanovi

25.01.2021  I  13:41

Domáce komentáre

Na status o zasranovi Jurajovi Šeligovi reagovalo niekoľko mojich priateľov a známych. Ani nie preto, že som podpredsedu parlamentu označil za zasrana, s tým prakticky jednohlasne súhlasili. Výhrady ľudí, na mienke ktorých mi záleží, negatívne vnímali okolnosť, že som sa v statuse dotkol aj partnerky Juraja Šeligu, poslankyne Jany Žitňanskej. S tým mali viacerí problém a musím sa priznať, že presne takú reakciu som chcel vyvolať.

Naozaj nie je pekné zaťahovať do sporu dvoch ľudí ich blízkych. Tento banálny fakt nie je potrebné zoširoka vysvetľovať. Otázka preto stojí tak, prečo som takpovediac načal aj Janu Žitňanskú. Odpoveď je trochu zložitejšia.

V knihe Satan, teší ma! som vo veľkom rozsahu analyzoval mediálne manipulácie. Jednou z nich bolo systematické vytváranie mediálneho obrazu mojej osoby ako príslušníka mafie. Tento realite aj trestnému právu odporujúci mýtus si osvojili aj niektorí politici, medzi nimi Juraj Šeliga, ktorý ma nedávno označil za mafiu. Tak ako v najnovšej knihe, aj vo viacerých článkoch a videách som upozorňoval na to, že nepravdivé a urážlivé výroky podobného charakteru sa dotýkajú nielen mňa, ale zraňujú predovšetkým moju rodinu. Moju manželku a našich troch synov.

Keď som písal status o zasranovi, povedal som si, že sa pokúsim zatriasť nielen Jurajom Šeligom, ale aj jeho partnerkou Janou Žitňanskou. Nie z pomsty, ale preto, aby mu ako matka troch detí vysvetlila, že neuvážené a najmä na nepravde založené slovné ataky vyvolávajú ozveny, a tie sa môžu nepríjemne dotýkať blízkych autora inkriminovaných výrokov.

Úplne chápem, že Jana Žitňanská sa nemohla cítiť dobre, keď si prečítala moju ostrú reakciu. Rovnako nekomfortne sa cítili moja manželka a deti, keď jej partner o mne povedal, že som mafián. Snáď pochopí, že aj keď je Juraj Šeliga na ústavnom rebríčku vyššie postavený, ona má predsa len viac životných skúseností, a preto by mu mohla či dokonca aj mala v tomto zmysle dohovoriť.

Každá a každý z nás je niekoho dcérou, manželkou, sestrou, matkou, synom, bratom, manželom alebo otcom. Každá a každý z nás má niekoho, kto ju či jeho miluje. Aj nenávidí. Sme citliví na tých čo milujeme aj nenávidíme, len inak a s nerovnakou intenzitou. Nech sú naše city a vášne akokoľvek silné, musíme počítať s tým, že rovnaké emócie prežívajú aj iné ľudské bytosti. Ak to nechápeme alebo odmietame chápať, vystavujeme sa riziku, že bezdôvodne ublížime nevinným osobám.

Každý z nás musí vedieť znášať dôsledky vlastných činov. Avšak iba vlastných činov. Môžeme niesť zodpovednosť len za skutky, ktorých sme sa dopustili. Nie za tie, čo nám v rozpore s realitou a objektívnym skutkovým stavom prisudzujú od reťaze odtrhnutí propagandisti v médiách.

Je mi ľúto, že som sa experimentálnym statusom dotkol Jany Žitňanskej. Len si nie som istý, či Juraj Šeliga je schopný pochopiť zmysel tohto textu a okolnosť, že svojimi hlúpymi výrokmi ublížil mojej rodine.

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.