clanok

O zasranovi Jurajovi Šeligovi, Jane Žitňanskej a starom Satanovi

25.01.2021  I  13:41

Domáce komentáre

Na status o zasranovi Jurajovi Šeligovi reagovalo niekoľko mojich priateľov a známych. Ani nie preto, že som podpredsedu parlamentu označil za zasrana, s tým prakticky jednohlasne súhlasili. Výhrady ľudí, na mienke ktorých mi záleží, negatívne vnímali okolnosť, že som sa v statuse dotkol aj partnerky Juraja Šeligu, poslankyne Jany Žitňanskej. S tým mali viacerí problém a musím sa priznať, že presne takú reakciu som chcel vyvolať.

Naozaj nie je pekné zaťahovať do sporu dvoch ľudí ich blízkych. Tento banálny fakt nie je potrebné zoširoka vysvetľovať. Otázka preto stojí tak, prečo som takpovediac načal aj Janu Žitňanskú. Odpoveď je trochu zložitejšia.

V knihe Satan, teší ma! som vo veľkom rozsahu analyzoval mediálne manipulácie. Jednou z nich bolo systematické vytváranie mediálneho obrazu mojej osoby ako príslušníka mafie. Tento realite aj trestnému právu odporujúci mýtus si osvojili aj niektorí politici, medzi nimi Juraj Šeliga, ktorý ma nedávno označil za mafiu. Tak ako v najnovšej knihe, aj vo viacerých článkoch a videách som upozorňoval na to, že nepravdivé a urážlivé výroky podobného charakteru sa dotýkajú nielen mňa, ale zraňujú predovšetkým moju rodinu. Moju manželku a našich troch synov.

Keď som písal status o zasranovi, povedal som si, že sa pokúsim zatriasť nielen Jurajom Šeligom, ale aj jeho partnerkou Janou Žitňanskou. Nie z pomsty, ale preto, aby mu ako matka troch detí vysvetlila, že neuvážené a najmä na nepravde založené slovné ataky vyvolávajú ozveny, a tie sa môžu nepríjemne dotýkať blízkych autora inkriminovaných výrokov.

Úplne chápem, že Jana Žitňanská sa nemohla cítiť dobre, keď si prečítala moju ostrú reakciu. Rovnako nekomfortne sa cítili moja manželka a deti, keď jej partner o mne povedal, že som mafián. Snáď pochopí, že aj keď je Juraj Šeliga na ústavnom rebríčku vyššie postavený, ona má predsa len viac životných skúseností, a preto by mu mohla či dokonca aj mala v tomto zmysle dohovoriť.

Každá a každý z nás je niekoho dcérou, manželkou, sestrou, matkou, synom, bratom, manželom alebo otcom. Každá a každý z nás má niekoho, kto ju či jeho miluje. Aj nenávidí. Sme citliví na tých čo milujeme aj nenávidíme, len inak a s nerovnakou intenzitou. Nech sú naše city a vášne akokoľvek silné, musíme počítať s tým, že rovnaké emócie prežívajú aj iné ľudské bytosti. Ak to nechápeme alebo odmietame chápať, vystavujeme sa riziku, že bezdôvodne ublížime nevinným osobám.

Každý z nás musí vedieť znášať dôsledky vlastných činov. Avšak iba vlastných činov. Môžeme niesť zodpovednosť len za skutky, ktorých sme sa dopustili. Nie za tie, čo nám v rozpore s realitou a objektívnym skutkovým stavom prisudzujú od reťaze odtrhnutí propagandisti v médiách.

Je mi ľúto, že som sa experimentálnym statusom dotkol Jany Žitňanskej. Len si nie som istý, či Juraj Šeliga je schopný pochopiť zmysel tohto textu a okolnosť, že svojimi hlúpymi výrokmi ublížil mojej rodine.

Najnovšie články

Kajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

24.01.2022  I  17:21

Domáce komentáre

Nielen trestné stíhanie, ale aj väzobné obmedzenie osobnej slobody občanov sú dnes na Slovensku predmetom ostrých polemík. Vzniká podozrenie, že trestné konanie sa stalo nástrojom politiky. Nie je to rétorická figúra, ale nebezpečný trend, a preto o ňom treba naliehavo hovoriť.

K 29. narodeninám Slovenskej republiky

31.12.2021  I  11:05

Domáce komentáre

Pred 29 rokmi zanikla Československá federatívna republika. Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o rozpustení spoločného štátu a 1. januára 1993 začali existovať Slovenská republika a Česká republika ako samostatné štáty. Aj keď nové štáty vznikli predovšetkým z vôle vtedajších politických reprezentácií podporovaných významnou časťou oboch národov, zmena na politickej mape Európy by nebola možná bez širších geopolitických pohybov na kontinente.

Potrebuje Slovensko obrannú dohodu s USA?

20.12.2021  I  12:00

Domáce komentáre

Ministri zahraničných vecí a obrany Ivan Korčok a Jaroslav Naď presadzujú, aby kabinet Eduarda Hegera podpísal Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Slovensko malo takmer tri desaťročia pomerne vyvážanú diplomaciu a jeho zahraničná politika reflektovala geopolitické postavenie krajiny v Európe. Súčasná politická reprezentácia túto rovnováhu krok za krokom narúša a robí zo Slovenska satelitný štát.