clanok

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.

Všetky doterajšie voľne prístupné texty projektu je možné nájsť na www.patreon.com/datel. Viac o tom, čo je Ďateľ – Big Picture, si môžete prečítať v obšírnejšom článku tu a bližšie informácie o obsahovej ponuke nájdete zase tu.

Vzhľadom na to, že patreon.com je platforma, ktorá neuvádza menu v slovenskom jazyku, dovolili sme si pre potenciálnych čitateľov pripraviť krátky návod ako si predplatiť službu Ďateľ – Big Picture, priložený k tomuto článku. Samozrejme, všetky texty budú na stránke www.patreon.com/datel publikované v slovenčine. Od chvíle, ako sa preklikáte cez platobnú bránu, nebude musieť s platformou patreon.com musieť viac komunikovať v angličtine.

Ak ste nemali doteraz príležitosť oboznámiť sa bližšie s našou novou službou, odporúčame vám prečítať si aj doterajšie voľne prístupné texty na www.patreon.com/datel. Nájdete medzi nimi denné prehľady geopoliticky významných udalostí a niekoľko analýz orientovaných predovšetkým na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Geopolitika sa však netýka len Ukrajiny a Európy, ale celej našej planéty a ľudskej civilizácie a práve týmto zložitým vzťahom sa chceme čitateľsky prístupnou formou venovať.

Ďateľ – Big Picture je komerčnou službou, no zároveň ponúka čitateľom dobrodružstvo poznania a poznávania. Svet okolo nás je stále viac komplexnejší, a preto je veľmi dôležité klásť si každý deň otázku: Ako funguje tento svet?

Mnohí si myslia, že vedia, ako by mal fungovať, no ako funguje v skutočnosti, nie je také jednoznačné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ďateľ – Big Picture nehovorí, že bezpodmienečne pozná všetky odpovede na otázky súvisiace s fungovaním nášho komplexného sveta. Môže však sa plnou vážnosťou sľúbiť, že budeme každý deň odpovede hľadať a svoje zistenia budeme rovnako každý deň podrobovať skúškam správnosti.

Pridáte sa?

Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Ďateľ-Big Picture: Čo môže predplatiteľ očakávať?

07.04.2022  I  11:29

Domáce komentáre

Už v krátkom čase bude uvedený do ostrej prevádzky projekt Ďateľ – Big Picture, zameraný na informovanie o najdôležitejších geopolitických udalostiach a ich analýzu. Dnes sa dozviete, čo môže od projektu predplatiteľ očakávať.