clanok

Viceprezident Finančnej správy Dušan Pátek: Pomohol Ladislavovi Bašternákovi a možno aj Marianovi Kočnerovi

04.06.2019  I  12:00

Domáce komentáre

Prezidentka Finančnej správy Lenka Wittembergerová používa dva metre. Jeden je nástrojom na skrotenie hysterických médií. Druhý na ochranu podozrivo konajúcich funkcionárov úradu, akým je napríklad viceprezident Finančnej správy Dušan Pátek.

Od Bašternáka k viceprezidentovi

O podvodných nadmerných odpočtoch DPH súvisiacich s bratislavskými bytovými komplexmi Five Star Residence a Bonaparte je verejnosť dostatočne informovaná a netreba ich nanovo rozoberať. Za pozornosť však stoja širšie súvislosti týchto prípadov a tiež je na zamyslenie okolnosť, prečo si ich dodnes nevšimli alebo nechceli všimnúť samozvaní bojovníci proti korupcii a klientelizmu.

Oba objekty, tak Five Star Residecne, ako aj Bonaparte sa nachádzajú v prvom bratislavskom okrese, zhodou okolností aj v rovnakej mestskej časti Staré Mesto. Preto spadajú do pôsobnosti Daňového úradu Bratislava 1 a ten je zase hierarchicky podriadený Daňovému úradu Bratislava. Takzvané vratky DPH vyplácané z prevodov bytov boli príliš vysoké na to, aby o ich uvoľnení mohli samostatne rozhodovať radoví referenti. Vyplácanie nadmerných odpočtov musel osobne schvaľovať vtedajší riaditeľ Daňového úradu Bratislava Dušan Pátek.

Ladislav Bašternák si za svoje daňové delikty odpykáva nepodmienečný trest odňatia slobody a z logiky veci vyplýva, že primeraná miera zodpovednosti by mala byť vyvodená aj voči tým, čo tieto nezákonnosti dopustili. Opak je však pravdou. Pán inžinier Pátek už síce nie je riaditeľom Daňového úradu Bratislava, ale len preto, lebo bývalý prezident Finančnej správy František Imrecze ho ešte pred odchodom z funkcie stihol povýšiť na svojho viceprezidenta. A súčasná prezidentka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová si napriek všetkým sporným okolnostiam inžiniera Pátka ako námestníka ponechala.

Kriak ako obetný baránok

Kým si povieme viac o podivuhodnom spojenectve pani Wittenbergerovej a pána Páteka, pripomeňme si, že koncom roku 2018 prezidentka Finančnej správy prinútila protizákonným nátlakom svojho podriadeného Miroslava Kriaka, aby podal výpoveď zo služobného pomeru. Urobila to tesne po inej nezákonnosti – uverejnení svedeckej výpovede v prípade vraždy Jána Kuciaka. Aj vďaka výpovedi Miroslava Kriaka je dnes Marian Kočner obvinený z účasti na vražde novinára formou objednávky.

Nie je ani náhodu skratkou tvrdenie, že pán Kriak bol prinútený opustiť zamestnanie len preto, že pomáha orgánom činným v trestnom konaní odhaľovať závažný zločin. Jeho prepustenie je nielen absurdné a nezákonné, ale aj neľudské a podlé.

Vo svetle týchto skutočností je povýšenie Dušana Pátka z funkcie riaditeľa daňového úradu na viceprezidenta celej Finančnej správy prejavom hlboko zakorenenej arogancie a bezohľadnosti. Dušan Pátek by mal totiž nielen svojim nadriadeným, ale aj orgánom činným v trestnom konaní vysvetľovať prečo ako riaditeľ Daňového úradu Bratislava dopustil vyplatenie vratiek DPH, pre ktoré dnes sedí Ladislav Bašternák vo väzení. Namiesto toho je druhým mužom Finančnej správy a zdá sa, že niekto mocný nad ním drží ochrannú ruku, pretože aj o ďalších jemne povedané sporných konaniach pána inžiniera vládne podozrivé ticho.

Hlava chobotnice?

Nepochybne to bude súvisieť s okolnosťou, že Dušan Pátek a Lenka Wittenbergerová majú k sebe dlhé roky viac než blízko. Po profesionálnej línii veľmi úzko spolupracovali, keď bola pani Wittenbergerová generálnou riaditeľkou daňovej sekcie Finančnej správy a pán Pátek riaditeľom Daňového úradu Bratislava. Súčasná šéfka daniarov teda očividne nesie funkčnú zodpovednosť za profesionálne výkony Dušana Páteka na daňovom úrade. Je vylúčené, že nevedela, ako riaditeľ Daňového úradu Bratislava buď ľahostajnosťou v lepšom prípade, alebo aktívnym prispením v prípade horšom dopomohol Ladislavovi Bašternákovi neoprávnene sa obohatiť z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prečo teda Lenka Wittenbergerová nekonala voči Dušanovi Pátkovi, keď na to mala zákonný dôvod a, naopak, ponáhľala sa s protizákonným nátlakom na Miroslava Kriaka, kde na to žiaden právny dôvod neexistoval? Jedna z možných odpovedí znie tak, že pani prezidentka Finančnej správy si chcela nakloniť priazeň hysterických médií a odpútať ich pozornosť od chobotnice, ktorej, ako sa zdá, môže byť hlavou.

Panamské transakcie

Do pôsobnosti Daňového úradu Bratislava spadali aj transakcie Mariana Kočnera so spoločnosťou Cassor International. Išlo o obchody s rastlinným olejom, pôvodom zo Srbska, avšak jednotlivé faktúry sa presúvali až cez Panamu, čím vznikal priestor na „čarovanie“ s DPH. Či išlo o klasické karuselové podvody alebo nie, o tom by sme v tejto chvíli mohli len špekulovať. Isté však je, že bývalý riaditeľ Daňového úradu Bratislava a súčasný viceprezident Finančnej správy Dušan Pátek bol v styku s Marianom Kočnerom a podľa dostupných informácií mu mal dokonca radiť, ako môže, respektíve má pracovníkom Finančnej správy komplikovať výkon daňových kontrol a sťažovať uskutočnenie ich nálezov.

Potvrdiť alebo vyvrátiť tieto podozrenia bude veľmi jednoduché. Orgány činné v trestnom konaní už majú niekoľko mesiacov k dispozícii mobilný telefón Mariana Kočnera a podľa medializovaných správ vďaka Europolu dokonca prelomili jeho prístupové kódy k aplikácii Threema. Nebolo by prekvapením, keby boli v aplikácii okrem mnohých iných uložené aj komunikácie Mariana Kočnera s Dušanom Pátkom. Pohorel na tom už nie jeden človek, bývalý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky by o tom nepochybne vedel povedať svoje.

Tiež by nebolo prekvapením, keby sa pána Pátka na tieto a ďalšie súvislosti pýtali orgány NAKA, čo je vysoko pravdepodobné, keďže pán viceprezident Finančnej správy bol nedávno vypočutý príslušným vyšetrovateľom. Bolo by protizákonné uverejňovať obsah jeho výpovede, a preto sa o jej získanie Ďateľ.sk ani neusiluje. Vo verejnom záujme však považujeme za dôležité prelomiť mlčanie, pretože trestanie nevinných a povyšovanie zlyhávajúcich je prinajmenšom nevhodné a odporuje to aj zásadám právneho štátu.

Ticho okolo Dušana Pátka je podozrivé. A čím dlhšie bude trvať, tým bude jasnejšie, že Lenka Wittenbergerová kryje nielen svojho viceprezidenta, ale celú spleť neprehľadných a zrejme aj korupčných vzťahov.

Najnovšie články

Hotová katastrofa: Mareček Vagovič pustil myšlienky na špacírku

19.07.2021  I  10:10

Domáce komentáre

Mareček sa nám znova opustil. Presnejšie pustil myšlienky na špacírku a nedopadlo to dobre. Ako obyčajne, žiada sa dodať. Zobral si na mušku bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana a jeho nahrávku rozhovoru s bývalým šéfom Finančnej správy Františkom Imreczem.

Referendum sa nekoná: Kiskove deti zasiali vietor, dnes žnú búrku

09.07.2021  I  11:10

Domáce komentáre

Referendum o predčasných voľbách sa nekoná. Je to dobrá aj zlá správa zároveň. Politické spory sa totiž majú riešiť na pôde republikánskych inštitúcií. No ak už suverén povedal, že chce referendum, konať sa rozhodne malo.

Nemecko by spôsobilo druhú vojnu aj bez Hitlera. A nebolo by jediným vinníkom

22.06.2021  I  13:15

Zahraničné komentáre

Od spustenia operácie Barbarossa dnes uplynulo 80 rokov. Aj takmer po storočí sa diskusia o tejto historickej udalosti zameriava na úvahy o dobre a zle. Žiaľ, tieto ušľachtilé reči nám nepomôžu pochopiť, prečo sa národy správajú určitým spôsobom a dokonca svoje konanie v priebehu dejín opakujú.