clanok

Washingtonova tajná šestka: Predchodcami mamutej CIA boli piati muži a jedna žena

11.08.2017  I  14:55

Zahraničné komentáre

Spojené štáty vznikli aj vďaka tomu, že vo vojne za nezávislosť mali lepšiu špionáž ako Veľká Británia. Preto nečudo, že prvým prezidentom USA bol bývalý špión.

Špión, generál, prezident

Generál George Washington bol náčelníkom generálneho štábu revolučnej armády zriadenej Kontinentálnym kongresom vo Philadelphii na boj proti vojskám Veľkej Británie, ktorej kráľ Juraj III. nebol ochotný zriecť sa severoamerických kolónií v prospech rodiaceho sa nového suverénneho národa, dnešných Spojených štátov amerických. Neskorší prvý americký prezident bol pred vypuknutím vojny za nezávislosť v roku 1775 dôstojníkom britskej armády. Dve dekády pred revolúciou sa zúčastnil vojny Britov proti Francúzom a Indiánom v konflikte o územia v Severnej Amerike. Mladý 21-ročný Washington sa vyznamenal ako talentovaný špión s miernou povahou, triezvou a chladnokrvnou mysľou, schopný získavať strategické informácie o úmysloch francúzskej armády a jej opevneniach.

A preto, keď stál George Washington na čele prvej americkej armády, lepšie ako ktokoľvek iný si uvedomoval význam špionáže pre úspech vojenského úsilia. Revolučná armáda bola v porovnaní s britskou malá, zle vyzbrojená a ešte horšie vycvičená. Ak mala proti všestrannej prevahe uspieť, bolo nevyhnutné, aby Američania Britov prevýšili v tom, na čo nepotrebovali ani zbrane, ani tisíce vycvičených vojakov: v získavaní cenných spravodajských informácií.

Po prvotných neúspechoch, keď Briti odhalili a popravili vojaka kapitána menom Nathan Hale, ktorý bol ako prvý poverený spravodajsky pôsobiť za nepriateľskými líniami, sa na základe Washingtonovho poverenia podarilo kapitánovi Benjaminovi Tallmadgeovi vytvoriť špionážnu sieť pozostávajúcu z piatich mužov a jednej ženy. Tvorili najcennejšiu spravodajskú štruktúru, akú mala revolučná armáda k dispozícii a aj – možno predovšetkým - vďaka nej Američania za asistencie Francúzov porazili Britov. Autori Brian Kilmeade a Don Yeager napísali o pôsobení povstaleckej špionáže fascinujúcu knihu Tajná šestka Georgea Washingtona: Špionážny kruh, ktorý zachránil americkú revolúciu.

Kto bol Culper junior?

Kľúčovou postavou šestky bol muž s krycím menom Culper junior. A aj keď historici o Washingtonovom špionážnom krúžku vedeli dávno, veľmi dlho nedokázali odhaliť jeho pravú identitu. Medzi inými sa touto otázkou zaoberal historik Morton Pennypacker, odborník na históriu Long Islandu, na území ktorého počas vojny za nezávislosť prebiehali mnohé špionážne operácie tajnej šestky. V roku 1929 Pennypackerovi zazvonil telefón a niekto mu oznámil, že našli písomnosti známej longislandskej rodiny Towsendovcov.

„Nemali by ste záujem prehrabať sa v nich?“ opýtal sa hlas na druhom konci linky. Historik sa tejto úlohy okamžite zhostil a pri čítaní záznamov z účtovných kníh a rodinných listov urobil neuveriteľný objav. Zistil, že písmo, na ktoré sa pozerá, sa nápadne podobá na písmo, ktorým boli písané viaceré špionážne správy určené do rúk náčelníka generálneho štábu revolučnej armády Georgea Washingtona. Morton Pennypacker okamžite utekal do archívu, aby porovnal špionážne záznamy s účtovnými – písma sa jednoznačne zhodovali. Potom oslovil odborníka z oblasti grafológie a ten konštatoval, že zhoda je úplná a nespochybniteľná. Pennypacker mohol oznámiť svetu, že Culper junior bol Robert Townsend, štvrtý syn Samuela Townsenda.

Robert Townsend

Agent 355

Robert Townsend bol najproduktívnejší špión šestice. Podarilo sa mu zverbovať na spoluprácu vlastníka Jamesa Rivingtona. Išlo o mimoriadny úlovok. Rivington vlastnil okrem tlačiarne a kaviarne aj noviny. A nie hocaké. Jeho Royal Gazette boli lojálne britskej korune, takže Rivington mal plnú dôveru Britov a ich armády. V jeho kaviarni sa schádzali britskí dôstojníci a delili sa s ním o dôverné informácie, ktoré po príslušnom písomnom zakódovaní končili na stole Georgea Washingtona. Townsend sa popri svojej obchodníckej práci zamestnal ako autor stĺpčekov v Rivingtonovej Royal Gazette, čo mu poskytovalo skvelú kryciu legendu pre kladenie všetečných otázok bez toho, aby to vzbudilo v Britoch podozrenie.

Robert Townsend zverboval aj ďalšieho člena tajnej šestky. Bola to žena, ktorej identita nebola nikdy odhalená a dodnes je známa len pod označením Lady alebo číslom 355. Vie sa o nej toľko, že mala prístup do vyšších spoločenských kruhov, zrejme sa stýkala s predstaviteľmi britskej správy a armády a takto získané informácie odovzdávala Robertovi Townsendovi.

Vďaka mnohým informáciám o pohybe britskej armády a o dianí v obsadenom New Yorku kapitán Benjamin Tallmadge, ktorý bol zodpovedný za riadenie Washingtonovho tajného spolku, na poslednú chvíľu vydedukoval, že generál revolučnej armády Benedict Arnold zradil a chystal sa Britom vydať do rúk pevnosť West Point. Američania pevnosť zachránili, avšak zradný generál svojim novým pánom vyzradil, že povstalci majú v New Yorku a na Long Islande silnú špionážnu sieť. Ešte pred zmenou strán sa Arnold pokúšal od Washingtona zistiť identitu špiónov, ale nepodarilo sa mu to. Vedel však, že náčelník generálneho štábu získava strategické informácie a Britov na to dôrazne upozornil.

Po neúspechu vo West Pointe sa v New Yorku a na Long Islande spustilo masívne zatýkanie. Kráľovskí vojaci si podávali každého, kto by mohol teoreticky prichádzať do úvahy ako špión. Do podozrenia sa dostala aj Lady 355, Briti ju zatkli a ostáva nevyjasnené, aký bol jej ďalší osud. Nie je vylúčené, že väzenie neprežila. Isté je len to, že Robert Townsend po jej zadržaní upadol do hlbokej depresie a na niekoľko mesiacov úplne prerušil spravodajskú činnosť.

Koordinátor Culper senior

Ďalším členom tajnej šestky bol obchodník Abraham Woodhull. Bol prvý, na koho sa obrátil kapitán Tallmadge, keď dostal úlohu vytvoriť špionážnu sieť a dostal krycie meno Culper senior. A bol to Woodhull, kto pre túto prácu získal neoceniteľného Townseda, Culpera juniora.

Abraham Woodhull bol hlavným koordinátorom spravodajských činností na území nepriateľa. Jeho úlohou bolo získavať informácie o pohybe britských vojsk na Long Islande a robiť kuriéra medzi Towsendovou skupinou a kapitánom Tallmadgeom. Woodhol získal pre spoluprácu ďalších obyvateľov Long Islandu. Jeden bol vlastníkom krčmy Austin Roe a druhým zas rybár Caleb Brewster, ktorý podnikal nebezpečné výpravy cez more medzi Long Islandom a pevninou s tajnými informáciami v kapse.

Abraham Woodhull

 Nie je na mieste dopodrobna prerozprávať príbeh knihy Tajná šestka Georgea Washingtona: Špionážny kruh, ktorý zachránil americkú revolúciu. Skôr by sme radi upriamili pozornosť na jej existenciu s odporúčaním pre každého, kto sa zaoberá dejinami spravodajských služieb a príbehom americkej revolúcie obzvlášť. Čitateľ sa v nej napríklad dozvie, ako tajná šestka pomohla bezproblémovému vylodeniu sa spojeneckého francúzskeho vojska či zabrániť Britom pustiť do obehu falošné peniaze, ktoré mali znehodnotiť menu vznikajúceho národa.


Najnovšie články

Naozaj by sa rozpadol zahraničnopolitický konsenzus?

23.06.2023  I  14:50

Domáce komentáre

Ako býva zlým zvykom, aj v prípade zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku sa mediálny obraz nezhoduje s popisovanou realitou.

Oslávte Prvý máj so službou Ďateľ-Big Picture

26.04.2022  I  10:20

Domáce komentáre

Nadišiel čas. Projekt Ďateľ – Big Picture bude od 1. mája 2022 platenou službou. Na publikovanie denných prehľadov a analýz geopolitického vývoja bude využívať platformu patreon.com.